OPPOsite

prof. dr hab. Anna Markowska: anna.markowska@uni.wroc.pl
mgr Karolina Tomczak: karolina.tomczak@uni.wroc.pl

Editor in Chief: prof. UWr. dr hab. Anna Markowska

Editorial Board: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. dr hab. Waldemar Okoń
Managing Editor: mgr Karolina Tomczak
Translations: mgr Karolina Rojek, mgr Magdalena Worłowska

Reviewer "Opposite" No 1: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Reviewer "Opposite" No 2: prof. UMK dr hab Irena Kossowska
Reviewer "Opposite" No 3: dr hab Irma Kozina

Editorial Team: Karolina Tomczak (managing editor), Ewelina Kwiatkowska, Patrycja Piróg, Patrycja Sikora, Dominika Sośnicka (webmaster)